Hej alla medlemmar!

Postat den 2014-03-12

Tack för kommentarerna som jag fått på mitt förra utskick. Det var trevligt men framförallt utvecklande med ytterligare goda idéer och glada tillrop. Några av förslagen är redan planerade att genomföras under våren. Resten kommer styrelsen att behandla när vi planerar höstens program.

De närmaste evenemangen
Nu på lördag den 15/3, på ”Släktforskningens dag”, kommer två evenemang att äga rum som båda är värda besök.
Dels på biblioteket mellan 11 och 15 då föreningen har representanter i släktforskarrummet. Besök oss och prata forskning. Ta gärna med en bekant, det kan vara en intresseväckare till att komma igång med egen forskning.
På biblioteket har vi även en miniutställning ”Porträttet i släktforskningen” med fotografier från några av de fotoateljéer som fanns i Enköping runt förra sekelskiftet. Kjell Pettersson har färdigställt materialet. Det är fotografier, både där vi vet vilka som är avbildade och sådana där vi vill ha hjälp att identifiera personerna. Vem vet, det kanske är några av era släktingar.

Dels i Frösthults bygdegård där Föreningen Frösthults bygdegård har en temadag för släkt- och hembygdsforskare mellan 10 och 17. Utställning och material av många olika sorter kommer att finnas att fördjupa sig i. En inspirerande dag med uppslag och idéer till fortsatt egen forskning.

Tisdagen den 18/3 kommer vi att träna på att läsa gammal stil i ABF:s lokal på Östra Järnvägsgatan 1. Alla välkomna! Tag gärna med eget material, på papper eller USB, som ni kört fast på så hjälps vi åt att försöka tyda det.

Medlemsavgift för 2014
En påminnelse till er som ännu inte betalat medlemsavgift för 2014. Avgiften är på 150 kr och sätts in på bankgiro 5718-8021.

Nya hemsidan
Anders har nu efter mycket arbete sjösatt hemsidan via en ny plattform. En modernisering och förhoppningsvis en förenkling av tekniken. Adressen till hemsidan är densamma som tidigare http://www.enecopiaslaktforskare.com/e/

Anders jobbar vidare med att komplettera de olika flikarna så titta in i den då och då och håll er ájour med vad som händer i föreningen.

Öppna styrelsemöten
Nästa styrelsemöte äger rum den 25/3 kl 18:30. Alla är välkomna. Se mitt förra utskick.

 

Forskarhälsningar

Göran Källgården

Styrelsen 2014

Enecopias styrelse 2014

Hej alla medlemmar!

Postat den 2014-02-16

Årsmötet och nya styrelsen
Igår justerades protokollet från årets årsmöte. Ett konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet och styrelsen ser nu ut som följer:

Göran Källgården, ordf
Anders Wigren, sekr och webansvarig
Beng-Göran Österdahl, kassör
Niklas Pettersson vice ordf
Kjell Pettersson ledamot och adjungerad i styrelsen i stället för Gunnar Larsson.

Styrelsemöten och information
Som föreningens nyvalde ordförande, på ett år, vill jag informera om hur styrelsen avser att jobba under det kommande året. Vi prioriterar öppenhet, delaktighet, hjälpsamhet och trivsel.  Ett exempel på detta är att styrelsemötena kommer att vara ”öppna” för alla att delta i. Det innebär att de medlemmar som vill är välkomna att delta, lyssna och komma med synpunkter och förslag. Det är sedan styrelsen som fattar besluten utifrån den samlade informationen. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 25/3 i ABF:s lokaler.

Hemsidan är vår huvudsakliga kanal att informera om vår verksamhet. Det här mailet/brevet är det första av de jag dessutom regelbundet avser att skicka ut till er medlemmar med information om vad som redan pågår eller ska komma att hända. De som inte har e-postadress kommer att få brev.

Från kassören
OBS! När ni betalar medlemsavgiften, skicka samtidigt ett mail till kassören Bengt-Göran, bgos@telia.com med ert namn, adress, telefon och e-postadress, så underlättar ni hans arbete oerhört. Betalningar från personer med vanliga namn kan annars vara omöjliga att identifiera när man bara har ett namn.

Medlemsenkäten från i höstas
Svaren på den enkät som styrelsen skickade ut i höstas har vi nu sammanställt. Den bifogas som pdf-fil. De önskemål som framkom tas nu med vid utformningen, dels av resten av vårens program, och dels i framtiden. Vårens program kommer inom en snar framtid att ha uppdaterats på hemsidan.

Den närmaste framtiden
De närmaste tisdagarna den 4/3 och 11/3 är det forskarstöd. Därefter är det ”Släktforskningens dag” den 15/3. Då kommer representanter från föreningen att dels finnas på biblioteket och berätta om släktforskning och visa en utställning med gamla personfoton från fotoateljéer i Enköping från tiden kring förra sekelskiftet, och dels vid en intressant ”släkt- och hembygdsforskningsdag” i Frösthults bygdegård. Se bifogade inbjudan.

Lokalen hos ABF
Angående lokalfrågan så kommer vi att vara kvar i ABF:s lokaler. Det kommer även att finnas möjlighet att använda både Arkiv Digital och SVAR även efter den 31/3, dock med ett reducerat antal samtidiga användare per användaridentitet, så de som har egna abonnemang bör med fördel använda dessa vid forskarstödskvällarna.

Kontakt
Jag önskar att ni, när som helst, hör av er till mig via mail gk@sigdat.se eller på telefon 0708-674646 med synpunkter, idéer, önskemål och glada tillrop om det som rör föreningen. Ordföranden och styrelsen är till för medlemmarna.

Vid forskarstödskvällarna finns ett fikabord. Man behöver inte forska för att besöka forskarstödskvällarna. Man kan bara komma en stund, ta en fika och prata släktforskning.

Väl mött på föreningens aktiviteter!

Göran Källgården

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer